Ugrás a tartalomhoz Lépj a menübe
 


Zalaújlak vízbázis diagnosztikai vizsgálata

2012.07.02

  Csapi – Zalaújlak Vízbázis-védelmi Társulás

8756 Csapi, Arany János u. 18. TELEFON: +36/93/358-800, FAX: +36/93/358-900

Zalaújlak üzemelő vízbázis diagnosztikai vizsgálata és biztonságba helyezési tervének elkészítése

KEOP-2.2.3/A-09-2010-0017

A fájl itt letölthető.

Az Európai Unió támogatásával elkészül a Zalaújlakon üzemelő vízbázis diagnosztikai vizsgálata és biztonságba helyezési terve

 

47 300 000 forintos EU támogatással és összköltséggel valósul meg a Csapi-Zalaújlak Vízbázisvédelmi TársulásZalaújlak üzemelő vízbázis diagnosztikai vizsgálata és biztonságba helyezési tervének elkészítése” projektje. Támogatója a Nemzeti Fejlesztési Ügynökség, közreműködő Szervezet az Energia Központ Nonprofit Kft.

 

Csapi-Zalaújlak, 2011. november 07. – A Környezet és Energia Operatív Program keretében került kiírásra az Ivóvízbázis-védelem konstrukció - Üzemelő vízbázisok diagnosztikai vizsgálata című pályázati konstrukció, melynek alapvető célja volt a sérülékeny földtani környezetben lévő üzemelő ivóvízbázisokon a vízbázis-védelmi biztonságba helyezési beruházások megalapozása, valamint a diagnosztikai vizsgálatainak végrehajtása, abban az esetben, ha előzetes vizsgálatok a vízbázis tényleges sérülékenységét kimutatják. A Csapi – Zalaújlak Vízbázis-védelmi Társulás „Zalaújlak üzemelő vízbázis diagnosztikai vizsgálata és biztonságba helyezési tervének elkészítése” (KEOP-2.2.3/A-09-2010-0017) című pályázata a konstrukcióból 47 300 002 Ft-os Európai Uniós támogatást nyert. A Támogatási Szerződés megkötésére 2011. november 02-án került sor.

 

A projekt tartalma

A 21/2002. (IV. 25.) KöViM rendelet szerint elvégzett alapállapot felmérés és rendszeres vízvizsgálatok dokumentációja, a földtani sajátosságok és a Vízügyi és Környezetvédelmi Központi Igazgatóság nyilvántartása alapján a vizsgált zalaújlaki ivóvízbázis sérülékeny földtani környezetben helyezkedik el. A vízbázis biztonságba helyezéséhez elengedhetetlenül szükséges a terület földtani, vízföldtani adottságainak, valamint a környezet állapotának olyan szintű feltárása és megismerése, hogy a kutak védőövezeti rendszere a 123/1997. (VII. 18.) Kormányrendeletben foglalt előírásoknak megfelelően lehatárolható legyen. Meg kell akadályozni a védőövezeti rendszeren belül újabb, a vízkészleteket veszélyeztető tevékenységek betelepülését, továbbá a víztermelő helyeken és közvetlen környékén a beépítéseket. A biztonságba helyezési folyamat diagnosztikai fázisában kiemelkedő feladat a vízbázis állapotának ellenőrzésére alkalmas monitoring-rendszer kiépítése is. E projekt megvalósításával újabb 12 900 m3 évi átlagkapacitású rétegvíz-bázisú vízkészlet biztonságba helyezéséhez szükséges diagnosztikai feltárás valósulna meg. Fejlesztendő tevékenység tehát a jogszabályi előírásoknak megfelelő minőségű és mennyiségű ivóvíz szolgáltatása, biztonságba helyezett, hatóságilag kijelölt védőövezeti rendszerrel rendelkező vízbázisról, mely az érintett térség hosszú távú közüzemi ivóvízellátását biztosítja. Jelen projekt a Nyugat-dunántúli Környezetvédelmi és Vízügyi Igazgatóság működési területén található zalaújlaki vízbázis diagnosztikai vizsgálatainak elvégzését és a biztonságba helyezéshez szükséges terv kidolgozását kívánja végrehajtani. A vízbázis termelőkútjai 20 évvel ezelőtt létesültek, a vízföldtani dokumentációk hiányosak, esetenként nem megbízhatóak, ezért mindenképpen szükséges a kutak műszeres felülvizsgálata. Társadalmi szempontból a tisztább, egészségesebb környezet iránti igény is alátámasztja jelen projektjavaslat létrejöttét. Zalaújlak település fejlesztési tervében a csatornahálózat kiépítését prioritásként kezelik, azonban megvalósítása finanszírozási okokból eddig nem történhetett meg. A fejlesztési szükségszerűséget kielégítő célok prioritási sorrendje az alábbiak szerint:

Stratégiai cél: - a zalaújlaki vízbázis környezeti állapotának javulása, esetleges további romlásának megakadályozása, az emberi tevékenységből származó szennyeződések feltárása, megelőzése, a természetes vízminőség megőrzése, hosszú távú biztosítása.

Projektcél: - biztonságosabb ivóvízellátás a zalaújlaki vízbázisról a diagnosztika vizsgálatait szolgáló létesítmények megtervezése, kiépítése, monitoring hálózatának kialakítása, üzemeltetése, biztonságban tartásának megalapozása, diagnosztikai vizsgálatok elvégzése és a védőövezeti rendszer kijelölése, majd fenntartása által.

Operatív célok:

-         Adatbázis készítése a felhalmozott ismeretanyagokról.

-         Előzetes hidrogeológiai védőidom lehatárolása

-         Szennyező források feltárása

-         Monitoring rendszer kialakítása fúrással

-         Talajminta és vízkémia mintavételek, laborelemzések

-         Kiviteli tervek elkészítése

-         Vízszintészleléshez, vízminőség vizsgálatokhoz kapcsolódó műszertelepítés

-         Térinformatikai rendszer létrehozása a diagnosztikai vizsgálatok eredményeinek megjelenítésére

-         Védőövezeti rendszer lehatárolása (szivárgáshidraulikai modellezéssel)

-         Biztonságba helyezési terv készítése, a védőövezeti határozathoz szükséges dokumentáció összeállítása

-         Védőövezeti rendszer hatósági kijelölése Horizontális célok A projekt megvalósítása környezetvédelmi célokat szolgál. Az üzemelő vízbázisok megőrzése hozzájárul a természetes minőségű vizek fenntarthatóságához.

 

A projekt megvalósítása során célként fogalmazódik meg, hogy környezetkímélő technológiák használata kerüljön előtérbe, mind a felhasznált anyagok, mind az eljárások, munkafolyamatok terén.

 

 

 

 

Hozzászólások

Hozzászólás megtekintése

Hozzászólások megtekintése

Nincs új bejegyzés.