Ugrás a tartalomhoz Lépj a menübe
 


Közlemény

2014.09.11
A Helyi Választási Bizottság a jogszabályban előírt feltételeknek megfelelően beérkezett ajánlások alapján polgármester-jelöltként nyilvántartásba vette:
Böröndi Ferenc független jelöltet,
valamint 4 fő egyéni listás képviselő jelöltet, a csatolt határozat alapján meghatározta a jelöltek szavazólapon való megjelenésének sorrendjét.
 

A Zalaújlaki Helyi Választási Bizottság

8 / 2014. (IX.08.) határozata

 

 A Zalaújlaki Helyi Választási Bizottság 2014. szeptember 8-án megtartott ülésén jelölt nyilvántartásba vétele tárgyában az alábbi

 

HATÁROZATOT

hozta:

 

A Zalaújlaki Helyi Választási Bizottság Zalaújlak községben a 2014. október 12. napján tartandó helyi önkormányzati képviselők és polgármesterek választására

előállítandó szavazólapon az egyéni listás jelöltek sorrendjét – sorsolással – az alábbiak szerint határozza meg:

 

1. dr. Balláné Rédics Klára               független jelölt

2. Antal Árpádné                                független jelölt

3. Molnár Károlyné                           független jelölt

4. Boros Ferenc                                 független jelölt

 

E határozat ellen annak meghozatalától számított 3 napon belül fellebbezést lehet előterjeszteni úgy, hogy az legkésőbb 2014. szeptember 12-én 16 óráig megérkezzen a HVB-hoz a Területi Választási Bizottsághoz címezve.

 

A fellebbezés benyújtására a központi névjegyzékben szereplő választópolgár, jelölt, jelölő szervezet, továbbá az ügyben érintett természetes és jogi személy, jogi személyiség nélküli szervezet jogosult. A fellebbezés személyesen, levélben, telefaxon vagy elektronikus levélben nyújtható be. A fellebbezésnek tartalmaznia kell a választási eljárásról szóló 2013. évi XXXVI. tv. 224.§ /3/-/4/ bekezdéseiben, valamint a 225.§-ban foglaltakat.

 

INDOKOLÁS

A Zalaújlaki Helyi Választási Bizottság a jelöltek bejelentésére nyitva álló határidőben 4 fő egyéni listás képviselő-jelöltet vett nyilvántartásba. A jelöltek nyilvántartásba vételének lezárását követően a Bizottság elvégezte a jogszabályban előírt sorsolást, annak eredményét jegyzőkönyvben rögzítette, s annak megfelelően a rendelkező részben foglaltak szerint határozott.

A határozat a választási eljárásról szóló 2013. évi XXXVI. tv.  (Ve.) 160.§ /1/-/2/ bekezdésein, a jogorvoslatról szóló tájékoztatás a Ve. 10.§-án, a Ve. 221. §-án, a Ve. 223-225. §-ain alapul.

 

Zalaújlak, 2014. szeptember 8.

                                                                                  Goór Attila sk.

                                                                        HVB elnöke