Ugrás a tartalomhoz Lépj a menübe
 


Szennyvíz-beruházás

Események - hírek

Projekt bemutatás

   Kép

---------------------------------------------------------------------

2009. 12. 11.

---------------------------------------------------------------------

Támogatási Szerződés megkötése

A projekt megnevezése: „Zalaújlak község szennyvízelvezetésének és -
kezelésének megoldása”

Azonosító szám: NYDOP-4.1.1/1-A-2f-2009-0002

Az ÚMFT Nyugat-dunántúli Operatív Program „Helyi környezetvédelmi és
infrastrukturális beruházások fejlesztése” pályázat keretében megvalósuló
beruházás a 2000 LE alatti település legfőbb környezetvédelmi
problémáját, a szennyvízelvezetés és -kezelés kérdését oldja meg.

A projekt átfogó célja megteremteni Zalaújlak környezeti állapota
javulásának, továbbá a nagyrészt erre építkező gazdasági, társadalmi
fejlődésének előfeltételeit. A szennyvízelvezetés és –kezelés megoldása
a szomszédos Csapi korszerű, 50 m3 / nap kapacitással rendelkező
szennyvíztisztító telepére történő rácsatlakozás kiépítésével történik
meg. Ezáltal a települési folyékony hulladék miatt keletkező talaj- és
vízszennyezés 14 304 g KOI terhelése több mint
80 %-kal csökken. Az eredmény 100 % csatornázottság lesz, így a
fejlesztéssel a település teljes területén, mint a Balaton részvízgyűjtőjén
megoldódik a szennyvíz kezelése
A település domborzati viszonyai alapján gravitációsan jól csatornázható
a község magasabban fekvő területei a 202,00 mBf., mélyebben fekvő
részei a 179,00 mBf. abszolút magasságban helyezkednek el. A település
csapi felé egyenletesen lejt, így szennyvízelvezetési szempontból egy
vízgyűjtő terület került kialakításra.

A Támogatási Szerződést Zalaújlak Község Önkormányzata
2009. december 3-án írta alá.

Az Európai Unió és a Magyar Állam által nyújtott támogatás összege
100 000 000,- Ft, a beruházás teljes bruttó elszámolható költsége
119 967 920,- Ft.

----------------------------------------------------------------------------------------

2010. 04. 30.

----------------------------------------------------------------------------------------

Támogatási Szerződés módosítása műszaki változás miatt

A projekt megnevezése: „Zalaújlak község szennyvízelvezetésének és
-kezelésének megoldása”

Azonosító szám: NYDOP-4.1.1/1-A-2f-2009-0002

A módosítás indoka: Vállalkozónak csak az aláírt vállalkozási szerződés
hatályba lépését követően volt lehetősége és joga, a munkaterületen
olyan jellegű, megbontással járó kutatómunkákat végezni, amely során
az eltakart, talajban lévő közművezetékek helyéről, elhelyezkedéséről,
illetve az eredeti állapot tényleges helyreállítási költségeiről pontos
információt tudott szerezni. Ezek alapján a vállalkozó olyan műszaki és
pénzügyi ésszerűsítésre tett javaslatot a Megrendelő számára, miszerint
a Magyar Közút Nonprofit Zrt. és az önkormányzati kezelésű utak
tekintetében, azokon a szakaszokon, ahol ez megvalósítható, a tervtől
eltérően, burkolaton kívül, az útpadkában, illetve zöld területen építené
meg a szennyvízcsatorna vezetékeket, mellyel költségmegtakarítás
érhető el. Ezzel a műszaki ésszerűsítéssel, nem kerülne megbontásra a
meglévő közlekedési utak egységes burkolata, pályaszerkezete, mely
műszaki szempontból is fontos érv. Ez a megoldás összhangban áll az
1. pontban hivatkozott pályázati kiírás Pályázati útmutatójának, „Nem
támogatható tevékenységek” köre pontjában meghatározottakkal,
miszerint az utak átfogó rekonstrukciója nem támogatható tevékenység.
A szennyvízcsatorna-hálózat hossza, minősége és egyéb indikátor
mutatói, ezen ésszerűsítéssel nem változnak és nettó 1 278 028,- Ft
költségmegtakarítás érhető el. A módosított kiviteli terveket a Vállalkozó
saját költségén elkészítette, az ahhoz szükséges engedélyeket beszerezte.
Vállalkozó a módosított kiviteli terveket és a módosítással érintett
költségvetési részeket Megrendelő részére átadta.

A műszaki módosítás miatt a kivitelezés fizikai kezdése várhatóan 2010
nyarán várható.

Zalaújlak Község Önkormányzata, mint Kedvezményezett áfakörének
besorolása 2010. január 1-jén megváltozott. A változás érinti a
Támogatási Szerződés részeként a projekt teljes költségvetését és az
igényelhető támogatás összegét – azaz az Európai Unió és a Magyar Állam
által nyújtott támogatás összege 83 481 707,- Ft, a beruházás teljes
bruttó elszámolható költsége 100 151 267,- Ft.

 

 

 

-----------------------------------------------------------------------------------------------

2010. 08. 23.

-----------------------------------------------------------------------------------------------

Építési munkák kezdése

A projekt megnevezése: „Zalaújlak község szennyvízelvezetésének és
-kezelésének megoldása”

Azonosító szám: NYDOP-4.1.1/1-A-2f-2009-0002

A műszaki módosítást elfogadta a Nyugat-dunántúli Regionális Fejlesztési
Ügynökség Nonprofit Kht., mint Közreműködő Szervezet. Ezt követően
most kezdődik meg a kivitelezés fizikai megvalósítása.

Zalaújlak község területén keletkező szennyvizek gyűjtésére 1 db
szennyvíz elvezetési öblözet kerül kialakításra.
A település Csapi felőli végébe a belterület, külterület határán kerül
megépítésre a Z-1 jelű átemelő, mely az összegyűjtött szennyvizeket
Csapi felé továbbítja. A 0602-CS dokumentációban tervezett CS-3-0-
0 jelű gravitációs csatorna végaknájára köt rá a zalaújlaki ZNY-1 jelű
nyomóvezeték.
Az átemelők előre gyártott elemekből készülnek. Lefedésükre előre
gyártott fedlap szolgál. A műtárgyak kútalapozásúak, víz alatti
betonozással készített fenéklezárással, TOP fenék-kialakítással. Az előre
gyártott elemek között epoxigyanta habarcsragasztás biztosítja a vízzáró
és kellően szilárd kapcsolatot.
Annak érdekében, hogy az ingatlanokon a szennyvíz-vezeték bekötésének
helye megfeleljen a tulajdonos igényének, a műszaki előírások
figyelembevétele mellett folyamatos egyeztetések történnek.
A munkálatok kivitelezésével kapcsolatos felelő vezetők:
Tálosi Dániel – művezető:
30/500-8455
Dancs Balázs – építésvezető:30/620-5611

A kivitelezési munkálatok várhatóan a 2010 végéig fejeződnek be, amikor
is az féléves próbaüzem veszi kezdetét.

Köszönjük türelmüket!

_________________________________________________________________________

Projekt bemutatás

Projekt kezdés

Projekt műszaki mód

Szórólap 2010

Szórólap 2011

 

Hozzászólások

Hozzászólás megtekintése

Hozzászólások megtekintése

Nincs új bejegyzés.