Ugrás a tartalomhoz Lépj a menübe
 


 Zalaújlak mûemlékei, emlékmûvei, keresztjei

Műemlék
Kép
Ez a ház, mint

építési dátuma

is mutatja, 1939-

ben épült. Szinte már-már mûemlék.

 

Kép

---------------------------------------------------------------

Zalaújlak emlékmûve

2001. március 18-a emlékezetes dátum a zalaújlaki emberek számára. Ekkor volt ugyanis a zalai település millenniumi ünnepsége, amikor is a falu milleniumi emlékzászlót kapott, amelyet dr. Boros Imre miniszter adott át a falu akkori polgármesterének, Szabó Józsefnek. Emellett a község önkormányzata elkészíttette zászlaját is, amelyben címere látható. A millennium tiszteletére a polgármester, Szabó József, és a Zala Megyei Közigazgatási Hivatal (most már nyugalmazott) vezetõje,  dr. Hóbor Erzsébet, a templom udvarában egy millenniumi emlékfát ültettek el, amelyrõl a millenniumi emlékmû, és emléktábla tanúskodik. 


Kép

Így ír az újság 2001.03.19-én a millenniumról.


Zalaújlak (p. a.) - Az alig 150 fõs dél-zalai település tegnap vehette át dr. Boros Imre minisztertõl a kormány által, az 1000 éves magyar államiság tiszteletére adományozott millenniumi zászlót.
A község templomában megtartott ünnepi szentmisét követõen Szabó József polgármester beszélt Zalaújlak történelmérõl, a 150 éves török uralom alatti idõszaról, a település többszöri feldúlásáról, majd az újrakezdésrõl. A II. világháborút követõ fejlesztések - utak, intézmények építése, villany bevezetése - a népesség növekedésére is kihatott. Az elmúlt 10 év infrastrukturális fejlesztései pedig ismét kellemes falut vrázsoltak az egykor néptelen vidékbõl.

A jelkép utat mutat

A polgármester köszöntõjét követõen a település fiataljainak irodalmi összeállítása következett, majd dr. Boros Imre miniszter a millennium kapcsán a magyarság történelmérõl szólt. A miniszter kifejtette: bár a magyar nemzet sok kudarcot megélt, ennek ellenére mégis szerencsés, hiszen kevés állam büszkélkedhet 1000 év történel,ével. A beszédet követõen dr. Boros Imre átadta a község millenniumi emlékzászlaját Szabó József polgármesternek.
A település jelképeit, a címert és a zászlót Varga László, a Zala Megyei Közgyûlés elnöke avatta fel, aki a kistelepülések nehéz anyagi helyzetére, az elnéptelenedés szomorú tényére hívta fel a jelenlévõk figyelmét. Az elnök beszédében arra is kitért, hogy a címer és a zászló hitet adhat az elkövetkezendõ idõkre is, hiszen a jelképek egy élni, és fejlõdni akaró falut tükröznek.
A község jelképeit Gyûrû Géza pápai prelátus szentelte föl, majd a templomkertben dr. Hóbor Erzsébet, a Zala Megyei Közigazgatási Hivatal vezetõje, és Szabó József polgármester ültette el a millenniumi emlékfát, valamint az 1000 éves magyar államiságot hirdetõ emléktáblát is felavatták.
Az ünnepséget követõen a település szülöttének, Egry József emléktáblájának megkoszorúzására került sor, ahol Kálóczi Kálmán, Badacsonytomaj polgármestere szólt a "Balaton festõjének" kivételes életútjáról, a festõ képeinek szellemiségérõl.
 Kép

 

SZERETNÉNEK KITÖRNI AZ ELSZIGETELTSÉGBŐL

Zalaújlak összefogott

Amint azt az újonnan felszentelt címer jelképei is mutatják: Zalaújlak mindent megpróbál megtenni azért, hogy bizonyítsa: a rendszerváltás óta tud és akar élni az önállóság lehetőségével, és képes arra, hogy a mindössze 143 fős lakosságot összefogja, megtartsa.

A közelmúltban a millennium jegyében tartott települési ünnepségen átadott községcímer harangja a helyiek mély vallásosságát, kútja a faluban rejtőző lehetőségek bőségét, a két gesztenyelevél a csodálatos, szinte egyedülálló érintetlen környezetet, a kék szín a lakók békevágyát, az ezüst a tisztaságát jelzi.
A Gyűrű Géza pápai prelátus, egykor újlaki plébános által felszentelt címert a kormány által adományozott millenniumi zászlóval együtt adták át a falunak, ünnepi szentmise keretében a közelmúltban. A zászlót, melyre Beke Kálmánné zászlóanya kötött szalagot, dr. Borsos Imre tárca nélküli miniszter hozta, a címert Varga László, a megyei közgyűlés elnöke adta át. A ceremóniát emlékfa-ültetés követte dr. Hóbor Erzsébet, a közigazgatási hivatal vezetőjének részvételével, majd az újlaki születésű Egry József emléktáblája előtti koszorúzással – melyen a Balaton festőjének örök otthont adó Badacsonytomaj képviselői is részt vettek – zárult.

Kép  
Dr. Boros Imre a zászlóátadáson.  

Nagyon fontos nekünk ez az ünnepség – mondotta Szabó József polgármester –, hiszen ennek szervezése, lebonyolítása, az ezen való részvétel az egész falut összefogta. A fiataljainkat is megmozgatta az esemény, óriási lelkesedéssel, nagyon szép műsorral készültek. Megmutattuk – immár sokadszor –, hogy képesek vagyunk az együttes munkára. Tíz év óta sokszor bizonyítottuk ezt.
Akkor helyi akarattal és a Csapival való összefogással végre vezetékes ivóvízhálózatot építhettünk ki, elkészíthettük a temetőhöz felvezető utat. 1994-ben újjáépítettük a templomot, a ravatalozót, felújítottuk járdáinkat, kitisztíttattuk a vízelvezető árkokat. Két éve bevezettettük a gázt, a telefont. Apró lépések? Nekünk nagyon jelentősek. Igen kevés pénzből gazdálkodhatunk, így minden, amit létrehoztunk, óriási örömmel tölt el bennünket. Most azon munkálkodunk, hogy megépülhessen a településünket Zalakarossal összekötő út. A falu jelenleg nagyon elszigetelt, ez az út szó szerint is kitörési pontot jelentene számunkra. De módot adna arra is, hogy a világhírű fürdőhely közelsége miatt saját jövőnket is megalapozhassuk. Minden lehetőségünk adott arra, hogy a lovas- és kerékpárturizmussal, kocogásra alkalmas útjainkkal, kirándulóhelyeinkkel méltó háttértelepülése legyünk Karosnak. Szilárdan hiszek benne, hogy ez sikerülni fog, hogy a falu ismét bizonyítani tudja életrevalóságát, és azt, hogy nem jut az elnéptelenedő, kipusztuló kisfalvak sorsára.

Forrás: http://www1.zalamedia.hu/naplo/010328/t1.html

 

 Kép

 

 

 

 

 


 

 

 

 

Egry József, aki Zalaújlak híres szülötte, "a Balaton festõje" emléktáblájánál a millennium alkalmából a vendégek elhelyezték  koszorújukat.

KépAz I.-II. világháborúban elesett hősök emlékműve a Fő utca és a Kiss utca sarkán áll. Az emlékművet 2007 nyarán újították föl.

 

Zalaújlak hősei:

Kép Beke János

Beke József

Beke K. János

Béda János

Boncz József

Csináth József

Csöndör István

Gerencsér István

Halász István

Herczegh István

Horváth János

Höcs József

Kovács János

Könczöl S. János

Könczöl S. József

Meiszter Ferenc

Meiszter József

Mihályfy János

Németh György

 KépRédics Imre

Rédics József

Simon József

Sütő Mihály

Szalóky József

Virth János

Az első világháború halottai (fent), és a II-é (balra fent)


SZENT ŐRZŐ ANGYALOK,


IMÁDKOZZATOK


EZEN HŐSI HALOTTAINKÉRT!

Az udvarokban elhelyezett keresztek az adott család védelméért, vagy hálából lettek állítva. Ebben a faluban ilyen kettő van. Az egyik a falu alsó felében, a másik (3) Egry József egyikori szülőházának udvarán található.

 

Kép Kép 
Kép 
Kép     

                                   


     Szerző: Antal Zsolt:  Zalaújlak      

 

 

 

 

Hozzászólások

Hozzászólás megtekintése

Hozzászólások megtekintése

hello!

(Molnár Balázs, 2008.03.20 16:45)

nagyon jo a honlapod!kiváncsian várom a képeidet és persze a faluról való történeteket!